دانلود پروژه بررسی بین رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی

:: دانلود پروژه بررسی بین رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی

تعداد صفحات:72
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیـده
مقـدمه
بیان مسئله
اهمیت مسئله
هدف پژوهشی
سوال پژوهشی
تعریف عملی مفاهیم و متغیـرهای مورد مطالعـه
مقیاس اندازه گیـری متغیـرها
نقش متغیـرها
پیشینـه پژوهش
زمینـه نظری مساله مورد پژوهش
هوش شناختی
سه نظر متداول
منحنی توزیع هوش شناختی IQ
هوش هیجانی
فهرست ده هیجانی اساسی ایزارد
هـوش هیجانی و ارتباط آن با هـوش شناختی
وراثت یا محیط در هـوش شناختی
وراثت یا محیط در هـوش هیجانی
آموزش هـوش هیجانی
عوامل موثـر در هوش هیجانی
پیشنهادات لازم جهت توسعـه بهـره هیجانی
تقسیم بنـدی افـراد بر اساس IQ و EQ از دیـدگاه جک بلوک
بررسی یافتـه‌های پـژوهشی موجـود
هوش هیجـانی و ارتباط آن با زناشـویی
ضرورت پـژوهش
الگوی رفتاری والدین و رشـد هوش هیجـانی
الکسی تیمیا
سابقـه تکاملی و اعتبـار تحولی
طرح پژوهش
جامعـه آماری و گروه نمونـه مورد مطالعـه
روش نمونـه برداری
روش گـردآوری داده ها
تعداد دانش آموزان روزانه
تعداد دانش آموزان شبانه
ابـزار پـژوهش
معـرفی آزمون هـوش هیجانی بار ـ آن
معـرفی آزمون ماتریس‌های پیشرونـده ریـون بزرگسالان
دستورالعمـل اجرای آزمـون
روش تجـزیه و تحلیل داده ها
آزمون فرضیـه
تفسیـر و نتیجه گیـری
نتایج فرعی پژوهش
محـدودیت ها
عامل تهدیـدکننـده روایی درونی پژوهش
عامل تهـدیدکننـده روایی بیـرونی پژوهش
پیشنهادات
منابع

چکیـده:
در این پژوهش ما به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی پرداختیم با این سوال که آیا بین هوش شناختی و هیجانی رابطه وجود دارد؟
جامعه انتخابی ما مرکز پیش دانشگاهی دخترانه اسماعیل پور طرقی بود که از این جامعه یک نمونه صد نفری انتخاب کردیم. روش آزمایشی ما روش همبستگی بود که با استفاده از دو آزمون هوش هیجانی باران و هوش ریون بزرگسالان روی نمونه مورد نظر اجرا شد. ابتدا دانش آموزان سنین 17-18 ساله را جدا کردیم و از این تعداد به صورت تصادفی 100 نفر انتخاب کردیم و بعد آن ها را به گروه های ده تایی تقسیم کردیم و دو آزمون نامبرده را روی تک تک این گروه‌ها به صورت جداگانه به اجرا درآوردیم. در تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از فرمول T استفاده کردیم.
در نهایت نتیجه‌ای که به دست آوردیم این بود که هیچ رابطه معناداری بین دو هوش شناختی و هیجانی وجود ندارد. در واقع متوجه شدیم که این دو هوشبهر مستقل از یکدیگرند و نمیتوان گفت فردی که هوش شناختی (IQ) بالایی دارد حتماً هوش هیجانی (EQ) بالایی نیز خواهد داشت.

مقـدمه:
هوش چیست؟ همان استعداد است؟ قوه ابتکار است؟ قدرت یادگیری است؟ تعریف‌های متنوعی از هوش شده است. در واقع در تعریف واژه هوش اتفاق نظر میان روانشناسان وجود ندارد و برای تعریف آن از ویژگی هایش استفاده می‌شود هنگامی که هوش مورد مطالعه قرار میگیرد خود هوش نیست بلکه رفتار یا عملکرد هوشمندانه است. در مفهوم هوش استعداد فکری بنیادینی وجود دارد این استعداد فکری توان داوری است و میتوان آن را حس خوب، حس علمی و استعداد فکری فرد برای تطبیق با محیط نامید. بنابراین خوب داوری کردن، خوب درک کردن و خوب استدلال کردن فعالیت‌های اساسی هوش اند. همانطور که ملاحظه میشود تعریف هوش به اندازه کافی روشن نیست بدیهی است که سمت بخشی دقیق آن نیز به آسانی میسر نخواهد بود.
آزمون‌های متنوعی برای سنجش هوش شناختی 1 ابداع شده است که هر کدام نقاط مثبت و منفی مخصوص به خود دارند. آن چه در این راستا مشخص است این است که هوش شناختی که بطور صنعتی با هوشبهر مشخص میشود میکوشد بی آن که به سایر جنبه‌های شخصیت و رفتار توجه کافی داشته باشد استعداد افراد را برای درک یادگیری یادآوری تفکر منطقی حل مسائل و امثال آن مورد ارزشیابی قرار دهد. به سخن دیگر نباید تنها به تشخیص حدود توانایی‌ها یا ناتوانایی‌ها با ناتوانی های شناختی افراد اکتفا شود بلکه لازم است برآورد قابل قبولی نیز از حدود توانایی‌ها یا ناتوانایی‌های اجتماعی وی داشته باشیم تا بتوانیم به گونه‌ای قابل قبول جای او را روی پیوستاری از کمترین میزان توانشی ذهنی تا بالاترین آن مشخص کنیم. هوش هیجانی 1 آن بعدی از توانمندی‌های فرد را اندازه میگیرد که در آزمون‌های هوش شناختی قابل ارزیابی نیست.
هوش غیرشناختی ابعاد شخصی هیجانی اجتماعی و حیاتی هوش را که اغلب بیشتر از جنبه‌های شناختی آن در عملکردهای روزانه موثرند مخاطب قرار میدهد هوش هیجانی با توانایی درک خود و دیگران، خودشناسی و دیگرشناسی، ارتباط با مردم و سازگاری فرد با محیط پیرامون خویش پیوند دارد. پیتر سالوی 2 ضمن اختراع اصطلاح سواد هیجانی به پنج حیطه در این مورد اشاره میکند.

لینک دانلود

 


کتاب پیچ بهترین و ارزانترین سایت کارآموزی و پروژه منبع : کتاب پیچ بهترین و ارزانترین سایت کارآموزی و پروژهدانلود پروژه بررسی بین رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی منبع : ketabpich.birblog.irدانلود پروژه بررسی بین رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی
برچسب ها : هیجانی ,شناختی ,پژوهش ,مورد ,هـوش ,آزمون ,هـوش هیجانی ,استعداد فکری ,دانش آموزان ,وجود ندارد ,هـوش شناختی ,هـوش شناختی وراثت

دانلود پروژه آداب و رسوم دزفول

:: دانلود پروژه آداب و رسوم دزفول

تعداد صفحات:40
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه
شهر جندی و یعقوب لیث صفاری
بافت قدیم
آسیاب های باستانی
موزه مردم شناسی – حمام کرناسیون
دریاچه سد دز
پارک های تفریحی دزفول
بیمارستان های دزفول
مکان های اقامتی و رفاهی
مکان های تاریخی و گردشگری
مراسم عروسی
قصه کنونی
زنون گردون
زنون گردون اول
دلولی – خواستگاری
نشونه و نون (نامزدی)
شیرینی خورون (شیرینی خوران)
دس گیرون
شیربا (شیربها)
مربرون
نمک تخشون
کتون و نون
جوجو دوزون
رخ برون
زنون گردون دوم
خلعتون
جهاز
جهیزیه قدیم
آفتابه سلبچه
کپو
یخدون
جفنه
مجری
هزار پیشه
مسقنه
فرمون بر (فرمانبر)
بابزن
تش گلن
دس رزون
حموم برون
سعبین اشکنون
تاس گِل
سرپوشون
بی برون
حجله
دس به دس
نُماز عروسی
روز صبحی، مبارکباد
سُ روزَه
س شوُوَ – ری گُشون
هفتَه بِرارون
جمعَه گیرون
آرایش های عروس
نگار و نگار وَندن
سیرمه سبات
اِسبیو گل گین
اُورَبون
بندوَنون
آرایش موها
اشعار و آوازها
مراسم عزاداری محرم
ضرب المثل ها
منابع

مقدمه:
بررسی و شناخت آیین ها و رسوم در شمار فرهنگ مردم میباشد که یکی از جنبه های و زمینه های تحقیقی و پژوهش مردم شناختی است آنچه زمینه تحقیق و بحث و نظر را درباره این پدیده فرهنگی آورده، نوشته ها، گفته ها و برگزاری چنین رسومی در بین مردم بوده و میباشد.
آیین ها، رسوم و همچنین برگزاری آنها تمامی به ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، جغرافیای و اعتقادی جامعه بستگی دارد. به همین منظور کمتر میتوان شاهد رسوم یکسان دو جامعه یا کشور بود.
از جمله این رسوم جشن ها و سوگوارها هستند که در زبان فارسی واژه جشن برای برگزای رسوم شاد به کار میرود جشن ها گذشته از سرور و شادی که به همراه دارند در برخی از ویژگیهای مشترک هستند مانند مهمانی دادن، خوردن، آشامیدن، گردآمدن و غیره … .
آیین ها و جشن ها به گروهایی تقسیم میشوند که عبارتند از: جشن های باستانی، دینی، مذهبی، ملی و خانوادگی.
در این کتاب بخشی از رسوم دزفول مربوط به مراسم عروسی که جزیی از جشن ها و آیین های خانوادگی میباشد مورد بررسی و گردآوری قرار گرفته است سعی در تلاش بر این اساس بوده که از آغاز تا پایان و به ترتیب زمانی و متداول عنوان و نامه های تک به تک مراسم عروسی ذکر شود سپس به بررسی و شرح یک از این عناوین پرداخته شده است همچنین هر یک از عنوان ها به زبان فارسی و گویش دزفولی با آوا نوشت نگارش یافته اند.
لازم به ذکر است تمامی موارد جمع آوری شده در این کتاب شامل اطلاعات برداشت ها و تجارب مولفان این کتاب بوده که پس از بحث و بررسی و نتیجه گیری مکتوب شده اند.
این مجموعه اولین کتابی است که در زمینه آیین و رسوم مراسم عروسی مردم دزفول بدین شیوه تالیف شده و به جرات میتوان گفت که: قبل از این هیچ گونه منبع و مأخذی در این زمینه مکتوب نشده است با این وجود مولفان این مجموعه ادعایی مبنی بر این که کامل و جامع ترین اثر را تألیف کرده اند ندارند بلکه این کتاب میتواند سرآغاز و مقدمه ای برای گسترش نوشته های صاحب نظران محسوب شود.

لینک دانلود

 


کتاب پیچ بهترین و ارزانترین سایت کارآموزی و پروژه منبع : کتاب پیچ بهترین و ارزانترین سایت کارآموزی و پروژهدانلود پروژه آداب و رسوم دزفول منبع : ketabpich.birblog.irدانلود پروژه آداب و رسوم دزفول
برچسب ها : رسوم ,آیین ,عروسی ,مراسم ,مردم ,دزفول ,مراسم عروسی ,زنون گردون ,رسوم دزفول ,زبان فارسی

دانلود پروژه عملکرد تمرینات مختلف در ارتباط با ورزش کوهنوردی و سیستم های انرژی م

:: دانلود پروژه عملکرد تمرینات مختلف در ارتباط با ورزش کوهنوردی و سیستم های انرژی م

تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیش گفتار
ماهیچه ها چگونه کار میکنند؟
سیستم های انرژی
سیستم های مختلف تولید ATP
سیستم آنزیمی فعالیت های سرعتی
دستگاه درگیر فعایت‌های شدید و سریع
سیستم آنزیمی فعالیت‌های استقامتی
فعالیت های بدنی متفاوت و سوخت مناسب
فعالیت‌های کوتاه ‌مدت
فعالیت درازمدت و نسبتاً سنگین
فعالیت‌های دراز مدت سبک
چند توصیه مهم تغذیه‌ای در مورد کوهنوردی و کسب انرژی
نوع تمرین و ورزش و ساخت عضله
کوهنوردی و اسکلت ماهیچه ای انسان
اکسیداسیون پروتئین ها در دستگاه هوازی
کشش عضلانی و فوائد آن
انواع کشش های عضلانی جهت رشته کوهنوردی
کشش عضلانی ایستا
کشش عضلانی پویا
راهنمای تمرینات کوهنوردی
استقامت عضلانی
منابع

مقدمه:
برای کوهنورد شدن نیازی نیست. سوپرمن باشید. یا شجاعت خاصی داشته باشید! تنها با در نظر گرفتن یکسری اصول تمرینی ساد (پیش از شرکت در برنامه و در حین اجرای آن و پس از اتمام میتوانید سلامت خود را در نظر گرفته و از آن چه میکنید لذت ببرید.
بدنم ما مجموعه‌ای از بافت‌ها و اندام‌های مختلف است. شرکت در یک فعالیت ورزشی همچون کوهنوردی، نیازمند عملکرد درست این مجموعه است. داشتن عضلت و ماهیچه‌های توانمند لذت شرکت در برنامه را دو چندان میکند و از آسیب‌های احتمالی مفاصل و تاندون‌ها میکاهد.
بدن من و شما برای کسب انرژی لازم جهت فعالیت ماهیچه‌ها بعنوان اجرای اصلی شرکت در فعالیت ورزشی نیازمند به انرژی است که این انرژی به راه های مختلف تامین میشود.
برای تقویت سیستم قلبی – عروقی، اسکلت ماهیچه‌ها و کارایی بهتر سیستم و انرژی در جهت بهره‌وری بهتر از آنها در ورزش کوهنوردی به انجام یکسری تمرینات بنیادین در طول هفته و خارج از برنامه نیاز داریم. در این مقاله سعی شده است، پس از توصیف اجمالی سیستم‌های ذکر شده به انواع فاکتورهای تمرینی موثر جهت این منظور اشاره شود.

لینک دانلود

 


کتاب پیچ بهترین و ارزانترین سایت کارآموزی و پروژه منبع : کتاب پیچ بهترین و ارزانترین سایت کارآموزی و پروژهدانلود پروژه عملکرد تمرینات مختلف در ارتباط با ورزش کوهنوردی و سیستم های انرژی م منبع : ketabpich.birblog.irدانلود پروژه عملکرد تمرینات مختلف در ارتباط با ورزش کوهنوردی و سیستم های انرژی م
برچسب ها : انرژی ,سیستم ,کوهنوردی ,فعالیت ,عضلانی ,شرکت ,ورزش کوهنوردی ,فعالیت ورزشی ,سیستم آنزیمی

دانلود پایان نامه عادت دادن دانش آموزان به رعایت نکات بهداشتی در محیط مدرسه

:: دانلود پایان نامه عادت دادن دانش آموزان به رعایت نکات بهداشتی در محیط مدرسه

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
تعریف مساله پژوهش
بیوگرافی
اهمیت و ضرورت پژوهش
رسالت کانون خانواده
مراقبت از رشد و سلامتی کودک
آماده کردن کودک برای ورود به مدرسه
محیط مدرسه
محیط اجتماعی
اهداف پژوهش
اهداف فرعی
بررسی وضعیت موجود
وضعیت آبخوری مدرسه
شرایط آبخوری
مشکل دستشویی مدرسه
پوشش کثیف دانش آموزان
بهداشت دهان و دندان
بهداشت ناخن
عدم استحمام
بهداشت روان
بهداشت بینایی و شنوایی
سوالات پژوهش
تعاریف متغیرها (عملیاتی ومفهومی)
بهداشت : (تعریف نظری)
تعریف عملیاتی
فصل دوم
جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و شواهد
جمع آوری سوابق نظری (پیشینه نظری)
سوابق تحقیق در جهان
جمع آوری سوابق عملی( پیشینه عملی)
تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی
تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی
خلاصه یافته های پژوهش
فصل سوم
راه حل ها و اجرای آن ها
راه حل های حل مشکل
راه حل های پیشنهادی اولیه
ارزیابی راه حل ها و انتخاب بهترین ها
تعریف مختصر راه حل نهایی
چگونگی نظارت و کنترل و اجرای راه حل
فصل چهارم
ارزیابی نتایج
جمع آوری اطلاعات
نتایج کمی پژوهش
تفسیر نتایج
مستند سازی و اعتبار بخشی به نتایج
فصل پنجم
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات و توصیه های پژوهش
منابع

فهرست جداول:
مقایسه دانش آموزان بر حسب تغییر عادت در رفتارهای بهداشتی آنان در زمینه بهداشت دهان و دندان
مقایسه دانش آموزان بر حسب تغییر عادت در رفتارهای بهداشتی آنان در زمینه بهداشت جسمانی
مقایسه دانش آموزان بر حسب تغییر عادت در رفتارهای بهداشتی آنان در زمینه بهداشت روان
مقایسه دانش آموزان بر حسب تغییر عادت در رفتارهای بهداشتی آنان در زمینه بهداشت بینایی و شنوایی
مقایسه دانش آموزان بر حسب تغییر عادت در رفتارهای بهداشتی آنان در زمینه بهداشت تغذیه

فهرست نمودارها:
میزان رعایت بهداشت در زمینه گرفتن ناخن در دانش آموزان قبل از اقدام پژوهی و پس از اقدام پژوهی
میزان رعایت بهداشت در زمینه استحمام در دانش آموزان قبل از اقدام پژوهی و پس از اقدام پژوهی
میزان رعایت بهداشت در زمینه شستشوی دستان با صابون در دانش اموزان قبل از اقدام پژوهی و پس از اقدام پژوهی
میزان رعایت بهداشت در زمینه رعایت تغذیه مناسب در دانش آموزان قبل از اقدام پژوهی و پس از اقدام پژوهی
میزان رعایت بهداشت در زمینه رعایت پوشیدن لباسهای مرتب در دانش آموزان قبل از اقدام پژوهی و پس از اقدام پژوهی
میزان رعایت بهداشت در زمینه رعایت در استفاده از وسایل الکترونیکی در دانش آموزان قبل از اقدام پژوهی و پس از اقدام پژوهی
میزان رعایت بهداشت در زمینه کنترل استرس در دانش آموزان قبل از اقدام پژوهی و پس از اقدام پژوهی

مقدمه:
معلمان در میان دست اندرکاران نظام آموزشی، بعنوان کارگزاران اصلی صحنه تعلیم و تربیت و در زمره مروجان علم و پرورندگان روح علمی به حساب می آیند. این قشر از جامعه فرهنگی به ضرورت و بر اساس نیازهای حرفه ای خود، باید با بینش علمی آشنا باشند و کم و بیش از نتایج آن بهره مند شوند. یکی از شروط لازم برای تحقق هدف های نظام تعلیم و تربیت، دخالت دادن معلمان در شناخت مشکلات فرآیند یاددهی – یادگیری است و این ضرورت و نیاز در صورتی واقعیت مییابد که در آنها در شناخت مشکلات و ارائه طریق فعال شوند و در جهت رفع موانع بطور آگاهانه قدم بردارند.
این تصور و خیال که معلم به دیگران آموزش دهد و فاقد بینش علمی و آفرینندگی باشد و مجهز به بینش علمی و مساله یابی و روش حل مساله نباشد، خیالی است بس واهی و غیرعلمی.
چنان چه معلمی با مسائل و امور مربوط به کار و حرفه و حق زندگی شخصی خود و برخوردی اصولی و علمی داشته باشد و پژوهش را برای حل مشکلات کلاس درس خود موثر و کارساز بداند، دارای بینش علمی و علاقه مند به ارتقای دانش کلاس درس خود است. معلمی که دارای بینش علمی است وضع موجود را طبیعی تلقی نمیکند، کنجکاو است، پیوسته تجربه میکند و از وارد عمل شدن و اشتباه کردن نمی هراسد. دارندگان و پرورندگان بینش علمی نسبت به مشکلات آموزشی و پرورشی حساس هستند، آنان را شناسایی میکنند و علت ها را بررسی می نمایند و راه حل های ممکن را ارائه می دهند، با معیارهای ویژه راه حل ها را میسنجند و راه حل مناسب را انتخاب میکنند و بعد از اجرای برنامه، فرآیند امور را ارزیابی میکنند. در نتیجه موجب ارتقای بینش علمی خود و دانش آموزان میگردند.
تعلیم و تربیت در محیطی آماده، ایمن و پرنشاط، با استفاده از بالاترین میزان مراقبت‌ های بهداشتی و بهره‌مندی از وجود معلمان، مربیان و مسوولانی سالم از حقوق اولیه دانش‌آموزانی است که فعالیت و هدف آن ها تحصیل و کسب معرفت است. دانش‌آموزان از توانایی و فرصت کافی برای تامین و رفع نیازمندی های آموزشی، تربیتی و بهداشتی خود برخوردار نیستند، از این‌رو یکی از مهمترین عواملی که بهداشت و سلامت دانش‌آموزان را در مواجهه با بروز حوادث احتمالی در طول دوران تحصیل تضمین میکند، وجود فضا و محیط ایمن و بانشاط آموزشی است یعنی برخوردار از یک مدرسه سالم و بهداشتی.
در مدرسه سالم، فرصت و زمینه اقدام‌هایی برای پرورش و رشد بدنی، ذهنی، اخلاقی، اجتماعی و علمی دانش‌آموزان فراهم است و از بروز هرگونه حادثه‌ای که احتمال میرود در آموزش و پرورش سالم کودکان اختلال ایجاد کند، پیشگیری میشود. از طرفی، مدرسه فضای اجتماعی خاصی است که آموزش و رشد شخصیت کودکان امروز که جامعه‌ساز فردا هستند در پناه روش‌های صحیح آموزش، فضای فیزیکی مطلوب و محیط مساعد روانی آن پایه‌گذاری و اداره میشود. دانش‌آموزان ساعات زیادی از شبانه‌روز را در طول سال تحصیلی در مدرسه سپری میکنند. از این‌رو بدیهی است محیط فیزیکی سالم و استاندارد نقش مهمی را در سلامت و تندرستی روانی و جسمانی آن ها ایفا میکند.
از طرفی دیگر رعایت بهداشت در محیط مدرسه میتواند موجب افزایش سلامت دانش آموزان و نیز معلمان گردیده و تضمین کننده ارتقای سطح یادگیری و افزایش دانش گردد.
در این میان معلمان میتوانند نقش مهمی را در بالا بردن سطح آگاهی و دانش و نیز الگو سازی برای رعایت ابعاد مختلف بهداشت ایفا نمایند. معلمان از طریق روش های مختلفی می توانند این وظیفه مهم را به انجام برسانند. اقدام پژوهی از مهمترین و کارآمدترین شیوه ها در سال های اخیر به شمار میرود.

لینک دانلود

 


کتاب پیچ بهترین و ارزانترین سایت کارآموزی و پروژه منبع : کتاب پیچ بهترین و ارزانترین سایت کارآموزی و پروژهدانلود پایان نامه عادت دادن دانش آموزان به رعایت نکات بهداشتی در محیط مدرسه منبع : ketabpich.birblog.irدانلود پایان نامه عادت دادن دانش آموزان به رعایت نکات بهداشتی در محیط مدرسه
برچسب ها : بهداشت ,دانش ,اقدام ,پژوهی ,آموزان ,رعایت ,دانش آموزان ,اقدام پژوهی ,رعایت بهداشت ,میزان رعایت ,بینش علمی ,میزان رعایت بهداشت ,پژوهی میزان رعایت

دانلود پایان نامه نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع

:: دانلود پایان نامه نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع

تعداد صفحات:106
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
جبران بار
مقدمه
جبران بار
اهداف در جبران بار
جبران کننده ایده آل
ملاحظات عملی
بارهایی که به جبران سازی نیاز دارند
مشخصات یک جبران کننده بار
تئوری اساسی جبران
اصلاح ضریب توان و تنظیم ولتاژ در سیستم تکفاز
ضریب توان و اصلاح آن
بهبود ضریب توان
جبران برای ضریب توان واحد
تئوری کنترل توان راکتیو در سیستم های انتقال الکتریکی در حالت ماندگار
توان راکتیو
نیازمندی های اساسی در انتقال توان AC
خطوط انتقال جبران نشده
پارامترهای الکتریکی
خط جبران نشده در حالت بارداری
اثر طول خط توان بار و ضریب توان بر ولتاژ و توان راکتیو
جبران کننده های اکتیو و پاسیو
اصول کار جبران کننده های استاتیک
موارد استعمال جبران کننده ها
مشخصات جبران کننده های استاتیک
انواع اصلی جبران کننده
TCR همراه با خازن های موازی
فصل دوم
وسائل تولید قدرت راکتیو
مقدمه
وسایل تولید قدرت راکتیو
ساختمان خازن ها
محل نصب خازن
اتصال مجموعه خازنی
حفاظت مجموعه خازنی
اشکالات مخصوص خازن های موازی و شرایط آن ها
جریان لحظه ای اولیه Inruch current
استفاده از راکتور برای محدود کردن جریان لحظه ای اولیه
هارمونیک ها
قوس مجدد در دیژنکتورها
تخلیه Discharge
تهویه
ولتاژ کار
کلیدهای کنترل خارجی (دیژنکتور)
کنترل خودکار خازن ها
آزمایش خازن ها
آزمایش نمونه ای
آزمایش های جاری
اطلاعاتی که در زمان سفارش و یا خرید به سازنده باید داده شود
فصل سوم
خازن های سری
مقدمه
تاریخچه
خازن های سری
طراحی تجهیزات
واحدهای خازن
حفاظت با فیوز
فاکتورهای جبران سازی
وسایل حفاظتی
روشهای وارد کردن مجدد خازن
اثرات رزونانس با خازن های سری
خازن های سری
کاربرد خازن های سری (متوالی)
کاربرد خازن های متوالی در مدارهای فوق توزیع
ظرفیت نامی خازن
کاربرد در مدارهای تغذیه کننده های فشار متوسط
فصل چهارم
جبران کننده های دوار
مقدمه
جبران کننده های دوار
ژنراتورهای سنکرون
کندانسورهای سنکرون
موتورهای سنکرون
خازن ها
کلیات
مبانی قدرت راکتیو
اندازه گیری قدرت راکتیو و ضریب قدرت
تعیین قدرت خازن
بهای قدرت راکتیو مصرفی
کاهش تلفات ناشی از اصلاح ضریب قدرت
مصارف جدید (اضافی) که میتوان به پست ها، کابل ها و ترانسفورماتورها متصل نمود
انتقال اقتصادی تر قدرت در یک سیستم برق رسانی جدید در صورت منظور نمودن خازن اصلاح ضریب
خازن های مورد نیاز جهت کنترل ولتاژ
راه اندازی آسان تر ماشین های بزرگ که در انتهای خطوط شبکه با مقطع نامناسب قرار دارند
نکاتی پیرامون نصب خازن
جبران کننده ها
جبران کننده مرکزی
جبران کننده گروهی
جبران کننده انفرادی
بانک های خازن اتوماتیک
فصل پنجم
ترجمه متن انگلیسی
TCSC
مدل سرنگی (اینجکش)
کاربرد ابزار FACTS در جریان برق
نتایج
تغییر دهنده فاز
نتایج
کنترلگر جریان برق یکنواخت
مدل سرنگی UPFC
نتایج
شبکه هال
منابع و ماخذ

چکیده:
در این پروژه در مورد نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع بحث شده است و شامل 5 فصل
میباشد که در فصل اول در مورد جبران بار و بارهایی که به جبران سازی نیاز دارند و اهداف جبران بار و جبران کننده های اکتیو و پاسیو و از انواع اصلی جبران کننده ها و جبران کننده های استاتیک بحث شده است و در فصل دوم در مورد وسائل تولید قدرت راکتیو بحث گردیده و در مورد خازن ها و ساختمان آن ها و آزمایش های انجام شده روی آن ها بحث گردیده است و در فصل سوم در مورد خازن های سری و کاربرد آن ها در مدارهای فوق توزیع و ظرفیت نامی آن ها اشاره شده است و در فصل چهارم در مورد جبران کننده های دوار شامل ژنراتورها و کندانسورها و موتورهای سنکرون صحبت شده است و در فصل پنجم ترجمه متن انگلیسی که از سایت های اینترنتی در مورد خازن های سری میباشد که در مورد UPFC میباشد.

لینک دانلود

 


کتاب پیچ بهترین و ارزانترین سایت کارآموزی و پروژه منبع : کتاب پیچ بهترین و ارزانترین سایت کارآموزی و پروژهدانلود پایان نامه نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع منبع : ketabpich.birblog.irدانلود پایان نامه نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع
برچسب ها : جبران ,خازن ,کننده ,توان ,راکتیو ,قدرت ,جبران کننده ,قدرت راکتیو ,ضریب توان ,توان راکتیو ,تولید قدرت ,اصلی جبران کننده

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه

:: دانلود پایان نامه بررسی تاثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه

تعداد صفحات:172
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله تحقیق
تاریخچه مطالعاتی
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
ارزیابی عملکرد
معیارهای مالی و غیر مالی
ارزیابی متوازن
کارت ارزیابی متوازن
رضایت مندی
مفهوم بازاریابی و بازاریابی خدماتی
مدیریت بازاریابی
بازاریابی خدماتی
ویژگی های امور خدماتی
مفاهیم اولیه رضایت مشتریان
تعریف مشتری
مفهوم رضایت مندی مشتری
اهمیت دستیابی به رضایت مندی مشتری
سنجش رضایت مشتریان
مزایای دستیابی به رضایت مندی مشتری
رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری
طبقه بندی مدل های شکل گیری رضایت مندی مشتری
مفاهیم نوین در مشتری گرایی
تعریف مدیریت ارتباط با مشتری
مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای مشتریان
مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای سازمان ها
باشگاه مشتری
تعریف باشگاه مشتری
اثرات حفظ کنندگی یک باشگاه مشتری
زنجیره حفظ کنندگی باشگاه مشتری
ابزارهای اندازه گیری رضایت مشتری
مقیاس سروکوال(کیفیت خدمات)
مدل فنی / عملیاتی کیفیت خدمات
مدل کانو
نیازها، خواسته‌ها و انتظارات بیمه گذاران
اهمیت رضایت خریدار (بیمه گذار)
انواع بازار بیمه و رضایت بیمه گذار
شیوه‌های ابراز نارضایتی
تاریخچه بیمه
سیر تحول بیمه
آغاز حرفه بیمه گری
لویدز لندن
تاریخچه بیمه در ایران
تعریف واژه بیمه
نقش بیمه
تقسیم بندی انواع بیمه
بیمه‌های اجتماعی
بیمه‌های بازرگانی
علل نیاز انسان ها به بیمه‌های اشخاص
تفاوت های بیمه‌های درمانی اختیاری با بیمه‌های درمانی اجباری
بیمه‌های درمانی
بیمه‌های فردی
بیمه‌های گروهی
عامل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه‌های گروهی
پوشش فردی در برابر پوشش گروهی
خصوصیات بیمه‌های گروهی
وضع بیمه درمانی در کشورهای مختلف
خطر موضوع بیمه درمانی
صورت‌های مختلف بیمه‌های درمانی از جهت وسعت پوشش آن ها
نهاد نظارت بر بیمه درمان در ایران
بیمه درمان مکمل در ایران
ساختار بیمه درمان مکمل
چگونگی صدور بیمه‌های درمانی
هدف از صدور بیمه نامه درمانی
بیمه‌های درمانی و طرح‌های مختلف آن
قرارداد بیمه
مشخصات قرارداد‌های بیمه
بیمه نامه
ریسک یا خطر در بیمه
بیمه اتکایی – ریسک های بیمه درمانی
اصول حاکم بر قرارداد‌های بیمه
تورم و بیمه
اثر تورم در خسارت
اثر تورم در حق بیمه
مبنای تعیین حق بیمه مکمل درمان (درآمد)
تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده
پیشینه داخلی تحقیق
پیشینه خارجی تحقیق
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
روشهای گردآوری اطلاعات
مدل تبیینی تحقیق
ابزار گردآوری اطلاعات
تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
جامعه و نمونه
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه‏
توزیع فراوانی پاسخ ها
شاخص های آمار توصیفی
متغیرهای مستقل
آزمون همگونی میانگین نمونه با جامعه
آزمون فرضیه ها
تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول
تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم
خلاصه نتایج بدست آمده
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه فرضیه فرعی اول
نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم
نتیجه فرضیه فرعی سوم
نتیجه فرضیه اصلی
بحث و نتیجه گیری کلی
پیشنهادها
پیشنهادهایی مبتنی بر یافته‌های فرضیات تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی
محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق
پیوست ها
پرسشنامه
جداول آماری
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
ابعاد مختلف کیفیت خدمات
جدول امتیاز دهی پاسخ‌های مقیاس لیکرت
نتایج آزمون پایایی پرسشنامه (آلفای کرونباخ)
نتایج آزمون پایایی پرسشنامه (آلفای کرونباخ) برای سوالات مربوط به هر فرضیه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ های بیمه‌شدگان به سوالات مربوط به فرضیه فرعی اول
توزیع فراوانی و درصد پاسخ های بیمه‌شدگان به سوالات مربوط به فرضیه فرعی دوم
توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های بیمه شدگان به سوالات مربوط به فرضیه فرعی سوم
جدول آمار توصیفی داده ها- نحوه انجام تعهدات
جدول آمار توصیفی داده ها- شرایط کیفی حاکم بر شرکت
جدول آمار توصیفی داده ها- مراکز درمانی طرف قرارداد
جدول آزمون t تک نمونه ای به منظور تعمیم یافته ها به جامعه آماری
جدول آمار توصیفی داده ها- درآمد
جدول نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده ها
جدول نتایج آزمون استقلال خطاها(دروبین – واتسون)
جدول ضرایب رگرسیون برای فرضیه فرعی اول
جدول آزمون معنی داری هر یک از ضرایب رگرسیون
جدول نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده ها
جدول نتایج آزمون استقلال خطاها(دروبین _ واتسون)
جدول ضرایب رگرسیون برای فرضیه فرعی دوم
جدول آزمون معنی داری هر یک از ضرایب رگرسیون
جدول نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده ها
جدول نتایج آزمون استقلال خطاها(دروبین _ واتسون)
جدول ضرایب رگرسیون برای فرضیه فرعی سوم
جدول آزمون معنی داری هر یک از ضرایب رگرسیون
جدول نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده ها
جدول نتایج آزمون استقلال خطاها (دروبین _ واتسون)
جدول نتایج آزمون هم خطی متغیرهای مستقل
جدول ضرایب رگرسیون چندگانه
جدول آزمون معنی داری هر یک از ضرایب رگرسیون چندگانه
خلاصه نتایج بدست آمده

فهرست نمودارها:
عناصر اصلی کارت ارزیابی متوازن
مزایای جلب رضایت مشتری
خواسته مشتریان و محصول شرکت بیمه
ارتباط بین رضایت مشتری و سود
نمودار میانگین رتبه پاسخ ها به سوالات مربوط به نحوه انجام تعهدات
نمودار میانگین رتبه پاسخ ها به سوالات مربوط به شرایط کیفی حاکم بر شرکت
نمودار میانگین رتبه پاسخ ها به سوالات مربوط به مراکز درمانی طرف قرارداد
توزیع خطاها (فرضیه فرعی اول)
توزیع خطاها (فرضیه فرعی دوم)
توزیع خطاها (فرضیه فرعی سوم)
توزیع خطاها (فرضیه اصلی)

چکیده:
در این تحقیق، روابط بین معیارهای غیرمالی و عملکرد مالی شرکت‌های بیمه مکمل درمان مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی معیار رضایت مندی مشتریان بعنوان معیار غیرمالی و درآمد شرکت بعنوان معیار مالی در نظر گرفته شد. جامعه آماری شعب شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در سراسر کشور انتخاب گردید. که با استفاده از فرمول تعیین نمونه برای جامعه نامشخص حجم نمونه 196 تعیین گردید و پرسشنامه‌ای حاوی 34 سوال جهت سنجش معیار غیرمای رضایت مندی مشتریان منتشر و تعداد 175 پاسخ نامه، حدود 89% پاسخ‌نامه‌ها جمع‌آوری گردید. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون t تک نمونه‌ای و همچنین محاسبه ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام شد و از آماره‌های t و F استفاده شد. جهت انجام تجزیه تحلیل آماری نرم افزارهای (0/16) SPSS2 و (0/8) STATISTICA مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که علیرغم بالا بودن میزان رضایت مندی بیمه شدگان در تمام شعبات،‌ عوامل رضایت مندی، (میزان و نحوه انجام تعهدات)، (شرایط کیفی حاکم بر شرکت بیمه) (مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت بیمه) با درآمد این شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.

مقدمه:
پیچیدگی محیط عرصه رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر بهره‌وری را پیش از پیش آشکار نموده است. از این رو مدیران امروز در جستجوی دستیابی به یک راه حل جامع، قابل اعتماد و انعطاف‌ پذیر جهت ارزیابی عملکرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمینان از اجرای استراتژی های خود، بتوانند اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش را به دست آورده و با نگاه به آینده، موجبات ارتقاء و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند. یک متد ارزیابی، بایستی قادر باشد که وضعیت کلی سازمان را نسبت به اهداف سازمانی (به لحاظ فاصله تا هدف) در هر لحظه ارائه نماید. همچنین جایگاه سازمان را در ارتباط با محیط پیرامون (بازار، رقبا و سازمان‌های دیگر) مشخص کند، علاوه بر این ها نشانگر میزان اثر بخشی کلیه فعالیت‌های صورت گرفته در سازمان نیز باشد. از جامع‌ترین و کاملترین روش‌های موجود که در عصر حاضر بسیار مورد استقبال قرار گرفته و از دستارود‌های آن استفاده مینماید روش کارت ارزیابی متوازن میباشد. روش مزبور با تاکید و تمرکز بر چهار جنبه کلیدی و محوری مالی، مشتری، فرآیندها و رشد و یادگیری سازمانی، که تمامی فرآیندها و انتظارات سازمان‌ها را شامل میشود نسبت به تهیه معیارها و شاخص‌های مورد نیاز و ارزیابی سازمان بر مبنای تحقق مقادیر آن ها و بر اساس برنامه‌های عملیاتی مصوب صورت میپذیرد. با توجه به اهمیت مشتریان شرکت‌های بیمه که اصلی ترین سرمایه این شرکت‌ها به شمار می روند در تحقیق حاضر به بررسی رضایت مندی ایشان بر درآمد شرکت ‌بیمه مکمل درمان میپردازیم.

لینک دانلود

 


کتاب پیچ بهترین و ارزانترین سایت کارآموزی و پروژه منبع : کتاب پیچ بهترین و ارزانترین سایت کارآموزی و پروژهدانلود پایان نامه بررسی تاثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه منبع : ketabpich.birblog.irدانلود پایان نامه بررسی تاثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه
برچسب ها : بیمه ,جدول ,آزمون ,رضایت ,فرضیه ,تحقیق ,فرضیه فرعی ,نتایج آزمون ,رضایت مندی ,جدول نتایج ,ضرایب رگرسیون ,جدول نتایج آزمون ,آزمون استقلال خطاها ,اس

دانلود پایان نامه عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه

:: دانلود پایان نامه عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه

تعداد صفحات:49
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – بیان مساله
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت وضرورت انتخاب موضوع
اهداف پژوهشی
فریضه پژوهشی
فصل دوم – پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق
انواع مسائل و مشکلات نوجوانان
پیشینه تحقیق در ایران
تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران
تعریف واژه پرخاشگری
نظریه های مربوط به پرخاشگری
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
روش های آماری
تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های پژوهشی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث در باره یافته ها
نتیجه گیری
پیشنهادات
پیوست
منابع
ضمایم
پرسشنامه
پرسشنامه پرخاشگری آیزنک

چکیده:
در این تحقیق عوامل موثر در پرخاشگری نوجوانان و نقش آن ها در روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع پرخاشگری مخصوصا در نوجوانان که می تواند سدی در راه تحصیل، تربیت و حتی زندگی سالم آینده آنان باشد و این که اعمال و رفتار دانش آموزان پرخاشگر موجب آزار و اذیت خود و هم دیگر دانش آموزان میشود و این مضوع در روابط اجتماعی آن ها تاثیر گذار است.
اهداف این پژوهش عبارتند از بررسی کلی نظریات ارائه شده در مورد علل پرخاشگری
بررسی عواملی که در پرخاشگری موثرند و تلاش در جهت رفع این عوامل
ارائه شیوه پیشگیری برای دانش آموزان که رفتار پرخاشگرانه دارند
جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دفتر مقطع راهنمایی تحصیلی ناحیه 2 شهر زنجان میباشد که از میان سه مدرسه راهنمایی دخترانه 50 نفر از دانش آموزان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده (قرعه کشی اسامی) انتخاب شده اند.
ابزار گردآوری اطلاعات تست استاندارد شده آیزنک و نیز پرسشنامه محقق ساخته است که در یک نمونه آزمایشی 50 نفره اجرا و اعتبار آن با نرم افزارهای زیر برآورد شد:
Alpha 9% – spss
روش های آماری به کار گرفته شده تجزیه و تحلیل از آمار استنباطی مجذور کا میباشد.
یافته های پژوهشی نشان میدهد که عوامل متعددی باعث بروز پرخاشگری میباشند.
نقش خانواده یکی از نفش های غیر قابل انکار میباشد. تبعیض، رفتارهای تند و خشن و اختلاف والدین، وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ها عوامل مهم در بروز پرخاشگری دانش آموزان میباشند. مهمترین پیشنهادات در خصوص پرخاشگری در این تحقیق دادن شخصیت مثبت و منطقی به کودکان و عدم تحقیر و تمسخر آنان به خصوص در حضور دیگران میباشد.

مقدمه:
پرخاشگری به هر گونه رفتاری که به هدف آسیب رساند یا مجروح ساختن موجودی دیگر انجام گرفته باشد، اطلاق میشود. افراد پرخاشگر غالبا تمایل خود برای آسیب رساندن به دیگران اعتراف کرده و در صورت عملی نشدن قصدشان ابراز یاس میکنند. پس آن چه در این میان حائز اهمیت است قصد و نیت رفتار کننده میباشد. یعنی رفتار آسیب زا در صورتی پرخاشگری محسوب میشود که از روی قصد و عمد و به منظور صدمه زدن به دیگران انجام گرفته باشد. الویت ارنفسون نقل میکند:
روزی پسرش حین پخش برنامه تلویزیونی در مورد بمباران ویتنام به وسیله بمب ناپالم توسط هواپیمایی آمریکایی پرسید؟ ناپالم چیست؟ در پاسخ به او گفتم:
ماده شیمیایی که پوست را میسوزاند و انسان را میکشد. چندی بعد متوجه شدم که چشمان پسرم پر از اشک شده است. یکه خوردم که چگونه در برابر چنین صلاح آدم کشی این همه بی تفاوت برخورد کردم. در حالی که پسر کوچکم این گونه ناراحت شده است.
روانشناسی اجتماعی نگاهی کوتاه به جهان اطراف ما نشان میدهد که عصر ما همان طور که یکی از علمای اجتماعی گفته،عصر پرخاشگری است.
بخش عمده برنامه های رادیو و تلویزیون شرح اتفاقات و نمایش صحنه های تکان دهنده کشتارهای جمعی، قتل های خودی، تجاوز، تبعید و محروم کردن انسانها از حقوقشان است. پرخاشگری و نقش آن در روابط اجتماعی از مسائل عمده و مورد توجه روانشناسان و علمای تعلیم و تربیت است. داشتن رابطه اجتماعی مطلوب در نتیجه رشد اجتماعی حاصل میشود. رشدی که فرد در آن سطح از مهارت در رابطه اجتماعی دست یابد و بتواند با مردم به راحتی زندگی کند و سازگاری داشته باشد و به موفقیت شغلی و اجتماعی برسد. مسلم است که در افراد پرخاشگر ما نشانه های رشد اجتماعی (مانند آینده نگری، میانه روی، خوش بینی و امیدواری، شوخ طبعی و قبول مسئولیت) را نمی بینی. واضح است چنین افرادی در ایجاد رابطه با دیگران دچار مشکلند. اینگونه افراد برای رسیدن به خواسته های خود از ابراز هیچ خشونتی نسبت به دیگران دریغ نمی کنند. در نتیجه خشونت مساوی است با عدم رابطه و انزوای بیشتر و انزواطلبی طولانی باعث خشونت میشود.
عالمان اجتماعی گفته اند که ما رفتار خشن انسانها را نسبت به یکدیگر حیوانی میخوانیم ولی بررسی های خشونت های انسان نشان میدهد که به کار بردن صفت حیوان در مورد این رفتارها در واقع توهین به حیوانات است در حقیقت هیچ حیوانی نسبت به هم نوع خود تا این اندازه بی رحم وخشن نیست که انسان است.

لینک دانلود

 


کتاب پیچ بهترین و ارزانترین سایت کارآموزی و پروژه منبع : کتاب پیچ بهترین و ارزانترین سایت کارآموزی و پروژهدانلود پایان نامه عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه منبع : ketabpich.birblog.irدانلود پایان نامه عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه
برچسب ها : پرخاشگری ,اجتماعی ,آموزان ,دانش ,تحقیق ,مورد ,دانش آموزان ,پیشینه تحقیق ,نشان میدهد ,روابط اجتماعی ,انجام گرفته

دانلود پایان نامه حفاظت ولتاژ و جریان در توربین های بادی

:: دانلود پایان نامه حفاظت ولتاژ و جریان در توربین های بادی

تعداد صفحات:70
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مقایسه انواع توربین ژنراتورهای بادی رایج و ژنراتور القایی دو تحریکه بدون جاروبک
مقایسه کلی BDFIG و سایر توربین ژنراتورهای بادی
مقایسه قابلیت گذار از ولتاژِ کم BDFIG و انواع توربین های بادی
رله و حفاظت در توربین های بادی
دیاگرام تک خطی برای توربین بادی 2 مگاواتی
الزامات حفاظتی و کنترلی یک توربین بادی
آموزش شبکه عصبی
الگوریتم آموزش
شبیه سازی حالت کار عادی
شبیه سازی حالت کار ترکیبی
پیش پردازش الگوی آموزشی
ساختار شبکه عصبی فازی
بررسی عملکرد رله دیفرانسیل
طراحی حفاظت رله ای توربین 2 مگاواتی
سیستم حفاظت روتور
مقایسه ساختارهای گوناگون مزارع بادی با اتصال AC یا DC به شبکه از دیدگاه اضافه ولتاژهای ناشی از برخورد صاعقه
اتصالات و ساختارهای مزارع بادی
بررسی اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه
شبیه سازی ساختارها و نتایج
بررسی اضافه ولتاژهای تولیدی بر روی دریچه های سیستم انتقال DC مبتنی بر VSC
مدلسازی، شبیه سازی و کنترل نیروگاه بادی ایزوله از شبکه
مدلسازی توربین بادی
مدل توربین ایده آل
توربین بادی محور افقی با جریان حلقوی پره ها
مدل پره ها در توربین های چند پره ای
روابط کامل مدل توربین (با جریان های گردشی باد)
اثر تعداد پره ها بر عملکرد بهینه توربین بادی
شبیه سازی نیروگاه بادی
استفاده از ادوات FACTS بمنظور بهبود پایداری ولتاژ گذرای توربین های بادی مجهز به ژنراتور القایی از دو سو تغذیه (DFIG)
سیستم نمونه مورد مطالعه
پاسخ مزرعه باد قبل و بعد از جبرانسازی
مقایسه ژنراتورهای القایی و سنکرون
تاثیر سرعت باد بر پایداری ولتاژ
اهمیت پشتیبانی راکتیو شبکه
مقایسه STATCOM و کندانسور سنکرون
تاثیر الحاق باتری به STATCOM
توربین های سرعت ثابت و DFIG در کنار هم
مدلسازی توربین بادی دارای DFIG
بلوک ژنراتور القایی و کانورتر سمت روتور
بلوک کانورتر سمت شبکه
پاسخ یک مزرعه باد با دو نوع توربین
نتیجه گیری
مراجع

مقدمه:
انرژی باد نظیر سایر منابع انرژی تجدیدپذیر، به طور گسترده ولی پراکنده در دسترس میباشد. از انرژی های بادی جهت تولید الکتریسیته و نیز پمپاژ آب از چاه ها و رودخانه ها، گرمایش خانه و نظیر این ها میتوان استفاده کرد. با افزایش روزافزون هزینه تولید انرژی و همچنین کمبود و به پایان رسیدن منابع تولید انرژی، نیاز به بهره گیری از انرژی های طبیعی و منابع تجدیدپذیر برای تولید انرژی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. انرژی حاصل از باد یکی از منابع طبیعی تولید انرژی میباشد که با توجه به مهیا بودن بستر لازم، در بسیاری از کشورهای جهان نظیر آلمان و تا حدودی کشور ما مورد توجه قرار گرفته است.
حفاظت از توربین های بادی و سیستم های جمع کننده یا کلکتور مزارع بادی موضوع چندین نشریه فنی در سالهای اخیر را به خود اختصاص داده است. دو نوع مزارع بادی وجود دارد: مزارع بادی بزرگ که در خشکی یا ساحل دریا نصب شده و شامل تعداد زیادی توربین بادی متصل به هم میباشند و یک توربین بادی تنها که از طریق خطوط توزیع به سیستم قدرت متصل میگردد.
یک وحد توربین ژنراتور بادی شامل بدنه توربین بادی، یک ژنراتور القایی، کنترل توربین ژنراتور، بریکر، ژنراتور و ترانسفورماتور افزاینده میباشد. ولتاژ تولید شده ژنراتور معمولا 690 ولت بوده و برای انتقال، به سطح 20 یا 5/34 کیلوولت تبدیل میشوند. تعدادی از خروجی های این ترانسفورماتورهای قدرت توربین هااز طریق بریکر خود به یک باس متصل میشوند. این باس کلکتور یا جمع کننده نام دارد. چندین کلکتور با یکدیگر ترکیب شده و ترانسفورماتور اصلی را تغذیه میکنند. توان الکتریکی تولید شده از انرژی بادی، از طریف این ترانسفورماتور با خطوط انتقال به شبکه قدرت متصل خواهد شد. اگر نیاز به جبران سازی توان راکتیو باشد، خازن ها یا سایر ادوات FACTS به باس اصلی متصل خواهند شد.
باید توجه شود که با افزایش توان و کارآیی توربین های بادی، طرح های حفاظتی ساده که شامل فیوزها می باشند، دیگر به اندازه کافی از توربین و ادوات دیگر آن حفاظت نخواهند کرد و باید از طرح های کامل و جامع تری برای حفاظت رله ای جامع برای حفاظت از تجهیزات گرانقیمت توربین مورد استفاده قرار گیرد.

لینک دانلود

 


کتاب پیچ بهترین و ارزانترین سایت کارآموزی و پروژه منبع : کتاب پیچ بهترین و ارزانترین سایت کارآموزی و پروژهدانلود پایان نامه حفاظت ولتاژ و جریان در توربین های بادی منبع : ketabpich.birblog.irدانلود پایان نامه حفاظت ولتاژ و جریان در توربین های بادی
برچسب ها : توربین ,بادی ,حفاظت ,انرژی ,تولید ,شبکه ,توربین بادی ,مزارع بادی ,شبیه سازی ,اضافه ولتاژهای ,ژنراتور القایی ,بررسی اضافه ولتاژهای

دانلود پایان نامه تحلیل و اندازه گیری نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی وارد بر پر

:: دانلود پایان نامه تحلیل و اندازه گیری نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی وارد بر پر

تعداد صفحات:97
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
انواع توربین های بادی
توربین های بادی با محور چرخش عمودی
توربین های بادی با محور چرخش افقی
توربین های بادی با محور چرخشی عمودی
توربین های بادی با محور چرخشی افقی
این توربین‌ها چگونه کار میکنند؟
نحوه کارکرد توربین های بادی
اجزای اصلی توربین
فصل اول
انواع توربین های بادی
انواع کاربرد توربین های بادی
کاربردهای غیر نیروگاهی
پمپ های بادی آبکش
تامین برق جزیره های مصرف
شارژ باتری
کاربردهای نیروگاهی
انرژی باد و محیط زیست
تعاریف اولیه
گشتاور پیچشی
بررسی روش تحلیل بازو
نیروهای وارده
بحث تعدد مجهولات و راه حل آن
تحلیل استاتیکی
مساله طراحی اجزا بازو
انتخاب ماده
فصل دوم
محاسبات توان و نیرو در پره
محاسبه توان نیروی باد
معرفی نمونه‏ های ساخته شده
آزمایش انواع پره های ساونیوس در تونل باد
حل عددی
مدل اغتشاشات
نحوه حل معادلات حاکم بر جریان هوا
نتایج
فصل سوم
پیش بینی عملکرد و بررسی تلفات کمپرسور محوری توربین گاز بر مبنای مدلسازی یک بعدی و مقایسه آن با نتایج تجربی
مدل سازی یک بعدی
روش مدل سازی
تشریح الگوریتم حل و محاسبه پارامترهای نسبی و مطلق جریان
تلفات انرژی
افت های مختلف کمپرسور جریان محوری
افت های گروه 1
افت های گروه 2
افت های گروه 3
بازده آیزنتروپیک
افت پروفیل پره
افت جریان ثانویه
تحلیل لایه مرزی دیواره
افت انتهای دیواره
افت نشتی نوک پره
پیش بینی سرج و استال در کمپرسور
نتایج حاصل از مدلسازی
فصل چهارم
جمع بندی و نتیجه‌گیری
مراجع

فهرست اشکال:
روتور سیکلوژیرو
روتور داریوس
روتور ساونیوس
روتور ساونیوس نیم‏ دایره
منحنی پره روتورهای مورد آزمایش
مقایسه ضریب توان روتورهای I تا III
مقایسه ضریب توان روتورهای IV تا VI
مقایسه ضریب توان کل، در روتورهای I تا VI
ضریب توان روتور I در اعداد رینولدز مختلف
ضریب توان روتورIV در اعداد رینولدز مختلف جریان
مقایسه ضریب توان متوسط روتورهای مختلف بر حسب عدد رینولدز جریان
بردارهای سرعت اطراف روتور I
بردارهای سرعت اطراف روتور V
گشتاور روتور ساونیوس نوع I برای سرعت های مختلف باد
گشتاور روتور ساونیوس نوع II برای سرعت های مختلف باد
گشتاور روتور ساونیوس نوع IV برای سرعت های مختلف باد
گشتاور روتور ساونیوس نوع Vبرای سرعت های مختلف باد
مقایسه گشتاور خروجی روتور های مختلف در سرعت باد 12 متر بر ثانیه
مقایسه نسبت گشتاور به مجذور سرعت در روتور I
شماتیک فرآیند مدلسازی
شکل شماتیک مقاطع مختلف کمپرسور محوری
نمایش افت ها در دیاگرام انتالپی-انتروپی
نمودار نسبت فشار کمپرسور بر حسب دبی جرمی در دورrpm 11230 و مقایسه با داده های تجربی ناسا در کمپرسور جریان محوری دو طبقه
نمودارنسبت فشار کمپرسور برحسب دبی جرمی در دورهای مختلف کمپرسور جریان محوری دو طبقه
نمودار راندمان برحسب دبی جرمی در دورهای مختلف در کمپرسور جریان محوری دو طبقه
نمودار راندمان برحسب نسبت فشار در دورهای مختلف در کمپرسور جریان محوری دو طبقه
نمودار توزیع افت های مختلف در دور rpm11230 در کمپرسور جریان محوری دو طبقه

چکیده:
پروِژه حاضر به بررسی نیروها و گشتاورهای وارد بر پره های توربین بادی پرداخته است.
در ابتدا نحوه عملکرد توربین بادی و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته است. سپس روابط نیرو و گشتاور از چندین منظر مورد توجه قرار گرفته است.
در نهایت از بحث مورد نظر نتیجه گیری به عمل آمده است.

توربین های بادی با محور چرخشی عمودی:
توربین‌های بادی با محور عمودی نظیر (ساوینوس، داریوس، صفحه‌ای و کاسه‌ای …) از دو بخش اصلی تشکیل شده‌اند. یک میله اصلی که رو به باد قرار میگیرد و میله‌های عمودی دیگری که عمود بر جهت باد کار گذاشته میشوند. این توربین شامل قطعاتی با اشکال گوناگون بوده که باد را در خود جمع کرده و باعث چرخش محور اصلی میگردد. ساخت این توربین بسیار ساده است ولی بازده پایینی دارد. در این نوع توربین ها یک طرف توربین باد را بیشتر از طرف دیگر جذب میکند و باعث میشود سیستم لنگر پیدا کرده و بچرخد. نتیجه این نوع طراحی این است که سرعت چرخش سیستم دقیقاً با سرعت باد برابر بوده و در مناطقی که سرعت باد کم است، چندان کارآمد نیست. یکی از مزایای آن وابسته نبودن سیستم به جهت وزش باد میباشد.
توربین های بادی با محور چرخشی افقی
این نوع توربین‌ها نسبت به مدل با محور عمودی رایج‌تر میباشد، توربین‌های باید با محور افقی پیچیده‌تر و گران‌تر از نوع قبلی هستند و ساخت آن ها هم مشکل‌تر است ولی راندمان بسیار بالایی دارند. در همه سرعت‌ها حتی سرعت‌های پایین باد هم کار میکنند و در انواع پیشرفته‌تر میتوان جهت آن ها را با جهت وزش باد تنظیم کرد. نمای ظاهری این توربین ها ۳ یا در مواردی ۲ پره است که روی یک پایه بلند نصب شده‌اند. این پره‌ها همواره در جهت وزش باد قرار میگیرند.
این توربین‌ها چگونه کار میکنند؟
مراحل کار یک توربین کاملاً برعکس مراحل کار یک پنکه است. در پنکه انرژی الکتریسیته به انرژی مکانیکی تبدیل شده و باعث چرخیدن پره میشود. در توربین‌ها، چرخش پره‌ها انرژی جنبشی باد را به انرژی مکانیکی تبدیل کرده، سپس به الکتریسیته تبدیل میشود. باد به پره‌ها برخورد میکند و آن ها را می‌چرخاند. چرخش پره‌ها باعث چرخش محور اصلی میشود که این محور نیز به یک ژنراتور برق متصل است. چرخش این ژنراتور برق متناوب تولید میکند.
توربین‌های باید عمودی امروزه میتوانند بین ۵ تا ۶۵۰۰ کیلووات برق تولید کنند. یک توربین بادی مستقل با سایز کوچک میتواند مصرف یک خانه یا انرژی مورد نیاز برای پمپ کردن آب از چاه را تامین کند، ولی توربین‌های سایز بزرگتر برای تولید برق و تزریق آن به شبکه سراسری مورد استفاده قرار میگیرند.

لینک دانلود

 


کتاب پیچ بهترین و ارزانترین سایت کارآموزی و پروژه منبع : کتاب پیچ بهترین و ارزانترین سایت کارآموزی و پروژهدانلود پایان نامه تحلیل و اندازه گیری نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی وارد بر پر منبع : ketabpich.birblog.irدانلود پایان نامه تحلیل و اندازه گیری نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی وارد بر پر
برچسب ها : توربین ,بادی ,روتور ,محور ,کمپرسور ,جریان ,جریان محوری ,ضریب توان ,کمپرسور جریان ,روتور ساونیوس ,مقایسه ضریب ,کمپرسور جریان محوری ,گشتاور روتور

دانلود پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار

:: دانلود پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار

تعداد صفحات:69
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
بخش اول – کلیات
ساخت دیوار حائلی
واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل
تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی
صلاحیت مشورتی دیوان
آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان
مواضع حقوقی طرفین ذینفع
بخش دوم – بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
مبحث اول – صلاحیت دیوان
صلاحیت دیوان
تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان
مبحث دوم – قسمت بررسی وقایع رای
سابقه تاریخی موضوع
شرح ساخت دیوار
مبحث سوم – قسمت ماهوی رای
بند اول – استنادات رای
منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی
حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)
مقررات مربوط به حقوق بشر
بند دوم – نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل
ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت
ساخت دیوار و حقوق بشر
ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه
دفاع مشروع و مقابله با تروریسم
بخش اجرایی رای
تکالیف مقرره برای دولت اسرائیل
تکالیف مقرره برای سایر دولت ها
تکالیف مقرره برای سازمان ملل
جمع بندی
اعلام نهایی نظر مشورتی
نتیجه گیری
فهرست منابع
فارسی
اینترنت
لاتین

چکیده:
یکی از موضوعات مهمی که سالهاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب میسوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار میکند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.
موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس از سال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری بعنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهم ترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنان که برخی اساتید نیز اذعان دارند دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوییم مهم ترین اما میتوانیم با قاطعیت اذعان نماییم که یکی از مهم ترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است.
علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 بر اساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان میشود:
آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل بعنوان قدرت اشغال گر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس بر طبق آن چه که در گزارش دبیر کل شرح داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟
در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکور به دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه به طور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آن که دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت دولت برخوردار نیست اجازه میدهد در دادرسی مشارکت کند.

لینک دانلود

 


کتاب پیچ بهترین و ارزانترین سایت کارآموزی و پروژه منبع : کتاب پیچ بهترین و ارزانترین سایت کارآموزی و پروژهدانلود پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار منبع : ketabpich.birblog.irدانلود پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار
برچسب ها : دیوان ,حقوق ,مشورتی ,المللی ,دیوار ,ساخت ,ساخت دیوار ,مجمع عمومی ,المللی دادگستری ,مشورتی دیوان ,تکالیف مقرره